fbpx Press "Enter" to skip to content

Новите служебни министри: Кой кой е (Част I)

Last updated on 27.01.2017

Новите служебни министри. Ето кой кой е в служебното правителство, назначено от Румен Радев – първа част. Втора част с останалите десет членове на новия кабинет четете ТУК.

Огнян Герджиков – служебен министър-председател на Република България

Огнян Герджиков
Снимка: president.bg

Проф. Огнян Герджиков е роден на 19 март 1946 г. в София.

Завършва Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Доктор по право.

Специализира във Виенския университет и в Хамбургския институт „Макс Планк“.

Професор по гражданско и търговско право в СУ „Св. Климент Охридски“.

Автор на десетки учебници, монографии, студии и статии на български, руски, немски и английски език в областта на гражданското, търговското и дружественото право.

На 5 юли 2001 г. е избран за председател на 39-то Народно събрание.

Избиран е два пъти за народен представител от листата на НДСВ.

Председател на Парламентарната комисия по правата на човека и вероизповеданията в 40-то Народно събрание.

Председател е на Арбитражния съд при Българската стопанска камара.

Носител е на орден „Стара планина“.

 

Д-р Илко Семерджиев – служебен заместник министър-председател по социални политики и служебен министър на здравеопазването

Илко Семерджиев
Снимка: president.bg

Д-р Илко Семерджиев е роден през 1959 г. в гр. Гоце Делчев.
От 2001 г. насам е учредител, председател и почетен председател на УС на Международния институт по здравеопазване и здравно осигуряване (МИЗЗО).
През 2003 г. учредява и в продължение на 10 години е ръководител на доброволен фонд за здравно осигуряване „ДОМ-Здраве“ АД.
От 1999 до 2001 г. е министър на здравеопазването.
През 1999 г. създава Национална здравноосигурителна каса (НЗОК) и става неин първи директор.
От 1997 до 1999 г. е член на Надзорния съвет на Национален осигурителен институт.
През 1993 г. е зам.-министър на здравеопазването в правителството на проф. Беров с ресор Здравна политика и здравна реформа. Със същия ресор е зам.-министър и в правителствата на Стефан Софиянски, и Иван Костов през 1997 – 1998 г.
От 1990 до 1993 г. е директор на XXI поликлиника с ФРП и стационар.
Учредител е на Българския лекарски съюз през 1989 г. и три мандата e член на управителния му съвет, през два от които е зам.-председател на БЛС.
Завършва магистратура по здравен мениджмънт във факултета по „Стопанско управление“ на Държавен университет „Проф.  д-р  Асен Златаров”, Бургас, през 2002 г.
Завършва бакалавърска степен по мениджмънт през 1991 г. Продължава специализацията и квалификацията си в областта на фирменото управление, здравния мениджмънт, общественото здравеопазване, управлението на здравното и социалното осигуряване в САЩ,  Германия, Великобритания, Франция, Ирландия и др.
Завършва средното си образование в Политехническа гимназия „Яне Сандански” в гр. Гоце Делчев през 1977 г. Придобива магистърска степен по стоматология в Медицинска академия – Стоматологичен факултет, гр. София през 1984 г. и специалност „Обща стоматология“ през 1989 г.

 

Стефан Янев – служебен заместник министър-председател по вътрешен ред и сигурност и служебен министър на отбраната

Стефан Янев
Снимка: president.bg

Роден е на 1 март 1960 г. в с. Поповица, Пловдивска област.

Бил е директор на дирекциите „Отбранителна политика” и „Политика за сигурност и отбрана” на Министерството на отбраната, както и аташе по отбраната в Посолството на Република България във Вашингтон, САЩ.

Измежду постовете, които е заемал след 2003 г., са началник на отдел „Отбранителна политика и анализи” в Дирекция „Отбранителна политика“ в МО и началник департамент „Трансформации” в Центъра на НАТО за борба с тероризма, Анкара, Турция.

От 1998 г. до 2000 г. работи като офицер за анализ в Департамента по планиране и програмиране на Групата за координиране на ПЗМ, гр. Монс, Белгия, след което е назначен за  старши помощник-началник в отдел “Стратегии и доктрини” в Управление “Планиране на отбраната и въоръжените сили”.

През 1996 г. става експерт в Дирекция „Международно сътрудничество” на Министерството на отбраната.

Завършва Висшето народно военно артилерийско училище (ВНВАУ) „Г. Димитров“ в гр. Шумен през 1983 г. Продължава образованието си във Военна академия “Г. С. Раковски” – гр. София и Националния военен колеж към Националния военен университет във Вашингтон, САЩ.

Владее английски, немски и руски език. Женен, с две деца.

 

Малина Крумова – служебен заместник министър-председател по европейските фондове

Малина Крумова
Снимка: president.bg

Малина Крумова е родена през 1976 г.

През 1998 г. завършва Американския университет, Благоевград със специалност политология и международни отношения.

Притежава магистърска степен от съвместна програма на Университета в Болоня и Университета в Сараево по „Демокрация и човешки права в Югоизточна Европа”.

От 1998 година се занима с управление на проекти и програми.

През 2007 г. постъпва в Министерство на околната среда и водите като експерт в Управляващия орган на ОПОС, а от 2009 г. е директор на дирекцията и ръководител на оперативната програма.

В периода март-май 2013 г. е заместник-министър на околната среда и водите.

От ноември 2014 г. е в Администрацията на Министерски съвет и се занимава с координацията на Европейските структурни и инвестиционни фондове. Участва в групата на високо равнище, сформирана от Европейската Комисия за опростяване на Кохезионната политика

 

Деница Златева – служебен заместник министър-председател по подготовката на българското председателство на Съвета на ЕС-2018

Деница Златева
Снимка: president.bg

Деница Златева е родена през 1975 г. в гр. София.
От 2013 до 2014 г. е постоянен представител в Парламентарната асамблея на Съвета на Европа и член на Комисията по политически въпроси в ПАСЕ.
Била е председател на Комисията по европейски въпроси и контрол на европейските средства и член на Комисията по външна политика.
През 2013 година е избрана за народен представител в 42-то Народно събрание и секретар на парламентарната група на „Коалиция за България“.
От 2010 до 2013 г. е сътрудник на Ивайло Калфин, член на Европейския парламент.
От 2008 до 2009  г. е съветник на заместник – министър председателя по управление на средствата от Европейския съюз и отговаря за изпълнението на предприсъединителната програма „ИСПА” и Оперативна програма „Околна среда”.
В периода 1995 – 2008 г. заема различни управленски длъжности в частния сектор.
Завършва 91-ва Немска езикова гимназия в гр. София. Висшето си образование завършва в Стопанската академия „Д.А.Ценов”, гр. Свищов, със специалност „Икономика на индустрията”. Има специализации в областта на външната политика, управлението на средствата от Кохезионния фонд  и Европейския фонд за регионално развитие, както и в областта на корпоративното управление.
От 2009 г. до 2017 година е международен секретар на БСП.

 

Пламен Узунов – служебен министър на вътрешните работи

Пламен Узунов
Снимка: president.bg

Пламен Узунов е роден през 1972 г. в гр. Пловдив.

През 1990 г. завършва средното си образование в Националната търговска гимназия в  гр. Пловдив. Придобива бакалавърска степен по специалност „Противодействие на престъпността и охрана на обществения ред“ в Академията на МВР в София.

През 2003 г. завършва магистърска степен по право в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“.

По-късно специализира в ILEA в Будапеща и в Академията на МВР.

От 1993 г. до 2015 г. работи в структурите на МВР Пловдив.  Напуска МВР по собствено желание с последна длъжност „Директор I степен“ и последно звание „Старши комисар от МВР“, генерал- майор от резерва.

От 2015 г. насам е хоноруван преподавател „Криминалистика“ и „Оперативно-издирвателна дейност“ във Висшия университет по сигурност и икономика в Пловдив.

Член е на Международната полицейска асоциация.

 

Кирил Ананиев – служебен министър на финансите

Кирил Ананиев
Снимка: president.bg

Кирил Ананиев е роден през 1955 г. в София.

От 2014 г. е заместник-министър в Министерството на финансите.

Бил е също секретар по финансова политика в Администрацията на президента на Република България (2009-2011 г.) и съветник към политическия кабинет на министър-председателя (2013-2014 г.).

Преминава през всички експертни длъжности, за да достигне до началник на Главно управление „Държавни разходи“ и заместник-министър на финансите при три последователни правителства в периода 1998-2009 г.

Кирил Ананиев започва работа в Министерството на финансите през 1980 г.

Завършва специалност „Финанси и кредит“ във Висшия икономически институт в София през 1980 г. Специализира в областта на финансирането и социално-културните разходи в УНСС и в областта на реформите в здравеопазването в Чикаго, САЩ.

Владее руски и френски език.
Гълъб Донев – служебен министър на труда и социалната политика

Гълъб Донев
Снимка: president.bg

Гълъб Донев е роден през 1967 г. в София.

Завършва 35-та Руска езикова гимназия в София. Придобива магистърска степен по финанси в УНСС и по право в Русенския университет „Ангел Кънчев“. Специализира Бизнес и мениджмънт в УНСС.

От 2005 до 2006 г. е и.д. главен секретар на Министерството на труда и социалната политика. От 2007 до 2009 г. е член на Надзорния съвет на Националния осигурителен институт. През 2008 г. става председател на Надзорния съвет на Националния институт за помирение и арбитраж.

От 2001 до 2007 г. Гълъб Донев е директор на дирекция “Условия на труд и управление при кризи” в Министерството на труда и социалната политика.

От 2007 до 2009 г. е изпълнителен директор на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“, а през 2009 г. става зам.-председател на Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси”.

От 2014 до 2016 г. е заместник-министър на Министерството на труда и социалната политика. Сред длъжностите, които заема след това са зам.-директор на дирекция „Административно и информационно обслужване“ на  и зам.-директор на дирекция „Вътрешен одит“ на Министерството на отбраната.

 

Спас Попниколов – служебен министър на регионалното развитие и благоустройството

Спас Попниколов
Снимка: president.bg

Спас Попниколов е роден през 1969 г.

От 2008 до 2017 е учредител и ръководител на инженерно – консултантска фирма, която предоставя инженерни услуги в инфраструктурното строителство.

От 2003 до 2007 г. работи в Министерство на регионалното развитие и благоустройството като Държавен експерт в Дирекция “Благоустройство, инженерна инфраструктура и ландшафт” и в Звеното за Изпълнение на Проекти по програма ФАР.

В периода от 1997 до 2003 г.  заема длъжности на управител, ръководител строителство и ръководител обекти в частния сектор.

Получава висшето си образование в Университета по архитектура, строителство и геодезия през 1997г. с придобита специалност Строителен инженер по Транспортно строителство.

Говори английски и руски език.

 

Николай Денков – служебен министър на образованието и науката

Заместник министър на образованието и науката с ресори висше образование и европейски структурни фондове (2014-2016 г.).

Носител на голямата награда „Питагор“ на МОН (2010 г.), на почетния знак със синя лента на СУ „Св. Кл. Охридски“ (2013 г.) и на голямата награда на СУ „Св. Кл. Охридски (2016 г.) за високи научни постижения.

Автор е на над 130 научни публикации с голям международен отзвук в специализираната научна литература. Ръководил е над 40 международни научни и научно-приложни проекти с външно финансиране.

Специализирал е в Япония и в Швеция и е работил като водещ учен в изследователски институти на фирмите Unilever (САЩ) и Rhone-Poluenc (Франция).

През 1993 г. защитава докторска дисертация, от 1997 г. е доцент, а от 2008 г. е професор по физикохимия в СУ „Св. Кл. Охридски“. Доктор на химическите науки (2007 г.) и ръководител на катедра Инженерна химия (2008-2015).

През 1980 г. завършва Националната природо-математическа гимназия в София. През 1987 г. се дипломира като магистър в Химическия факултет на СУ „Св. Кл. Охридски“.

Владее английски и руски езици. Семеен, има две деца.

От 2012 г. е член на работните групи за подготовка на Споразумението за партньорство с Европейската комисия и за подготовка на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж”.

Владее английски и руски език.

Be First to Comment

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Mission News Theme by Compete Themes.
%d блогъра харесват това: